Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

3794 7091 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
3792 3807 390

mozgasm:

Doing nothing gives me great pleasure. And believe me, I succeed wonderfully in it.

- Morrissey

Reposted fromLittleJack LittleJack
3777 6092 390
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 19 2015

0819 e4b2 390

chromeus:

Declan Cullen Ph. Thomas Goldblum

Reposted fromanananana anananana

May 18 2015

Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza vianadzienie nadzienie

May 16 2015

May 14 2015

8340 4749 390

salntlaurent:

Ph by Willy Vanderperre

Reposted fromanananana anananana

May 12 2015

May 11 2015

8714 8592 390

deathofastylist:

 

Wyatt Shears of The Garden for Saint Laurent

Reposted frombackground background
2230 a191 390
Reposted fromorendasophie orendasophie
2227 da80 390
Reposted fromorendasophie orendasophie
7491 ad22 390

sophiemayanne:

George and charlie 

Reposted fromanananana anananana

May 09 2015

5466 c13e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 04 2015

7591 2b75 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams

April 27 2015

9372 79b9 390
Reposted fromanananana anananana

April 23 2015

8540 da60 390
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 22 2015

6390 027c 390
Xavier Dolan
Reposted fromAnnju Annju

April 16 2015

3327 98d9 390
Reposted fromanananana anananana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl